طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي
کنگره ها، سمینارها و همایش های پزشکی

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان برگزار می شود.

برگزار کننده: انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شهر برگزاری: کرمان

پذیرش چکیده تا: ۱۳۹۵/۹/۱۰

Main Topics:

– Drug targeting
– Delivery Systems in Cosmecuticals
– Smart DDS/Technology and Devices
– Translational Medicine of Smart DDS
– Mathematical Modeling in Drug Delivery
– Vaccine/Peptide & protein/Gene delivery
– Novel Materials/Systems for Drug Delivery
– Nanomedicines: Design, Application, Commercialization and Business
– NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology & Cognitive Sciences) Impact on Drug Delivery

درباره نویسنده

Related Posts

ارسال پاسخ به ما

ارسال پاسخ به ما

ایمیل شما منتشر نخواهد شد