دانشمندان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که تزریق خون نوجوانان به بدن میانسالان سبب جوانسازی آنها می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از ساینس آلرت، این روش در جوانسازی تمام موجودات حتی حیوانات تاثیر دارد. در این پژوهش جدید، محققان نمونه خون یک گروه از افراد سالم و جوان ۱۸ساله را گرفته و آنها […]