طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي
متخصص مغز و اعصاب
/
منطقه 03

بهروز نیکنام

دکتر بهروز نیکنام متخصص مغز و اعصاب(نورولوزى) فارغ التحصیل ااز دانشگاه تهران در رشته طب عمومى واز دانشگاه اصفهان در طب تخصصى در رشته مغز و اعصاب است وى داراى بورد تخصصى در زمینه بیماری های اعصاب من جمله بیماری های میلین زداى مغزى مثل ام اس – الزایمر و پارکینسون مى باشد هم چنین بر روى بیماریهاى عضلانى – سرگیجه-سر دردو دیسک هاى ستون مهره ها کار هاى فراوانى کرده است٠ضمناًدر زمینه ى نورو الکترو دیاگنوزیس و نورو سونو لوژى داراى تاییدیه هاى علمى داخل و خارج از کشور است که شامل نوار مغزى و نوار عصب و عضله و پتانسیل فرا خوانده بىنایى و شنوایىو حسى و سونوگرافى عروق مغز و گردن است٠ضمناً در زمینه تکنیک هاى تحریک مغناطیسى مغزى و نورو فید بک و لیزر نیز تسلط کامل دارد .

ادامه مطلب
رفتار خوب پرسنل
زمان بندی دقیق
محیط زیبا