طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي
روانپزشک
/
منطقه 06

دکتر حامد محمدی

بورد تخصصی اعصاب روان
عضو کمیته روان درمانی (دبیر بخش خانواده درمانی) و کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران
عضو شواری سردبیری فصلنامه تخصصی «طب اعتیاد»
دوره تخصصی روان درمانی تحلیلی زیر نظر دکتر محمد صنعتی
دوره تخصصی خانواده درمانی با رویکرد سایکوداینامیک زیر نظر دکتر عبدالحسین رفعتیان
دوره تخصصی خانواده درمانی زیر نظر دکتر مهدی بینا
دوره تخصصی زوج درمانی زیر نظر دکتر سامرند سلیمی
دوره تخصصی شناخت درمانی و رفتار درمانی زیر نظر دکتر بابک نژند و دکتر سامرند سلیمی
فعالیت به عنوان روانپزشک در مرکز مشاوره و کوی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۷ تاکنون
فعالیت به عنوان روانپزشک در بیمارستان بهارلو (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از سال ۱۳۹۱ تاکنون
همکاری مستمر با انجمن حمایت از حقوق کودکان (صدای یارا)
همکاری با روزنامه های شرق، همشهری، جام جم، فرهیختگان، هفته نامه سلامت و … به صورت مستمر از سال ۱۳۸۹ تاکنون
همکاری با خبرگزاری های ایسنا، خبرآنلاین و … به صورت مستمراز سال ۱۳۸۹ تاکنون
همکاری با رادیو سلامت و رادیو تهران به عنوان کارشناس به صورت مستمر از سال ۱۳۹۰ تاکنون
برگزاری کارگاه های مختلف خانواده درمانی، زوج درمانی، فرزندپروری و مشاوره پیش از ازدواج و … در دانشگاه تهران، انجمن حمایت از حقوق کودکان و …

ادامه مطلب
امکانات یافت نشد