طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي
روانپزشک
/
منطقه 03

سعید انصاری

اطلاعات علمی و حرفه ای دکتر سعید انصاری:
● دارای گواهینامه تخصصی اعصاب و روان با نمره ممتاز
● مسئول آموزش دانشجویان پزشکی در بخش روانپزشکی
● مسول مرکز درمان سومصرف مواد (MMT) بیمارستان
● برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی
● دوره تخصصی زوج درمانی زیر نظر دکتر سامرند سلیمی
● دارای گواهینامه هیپنوتیزم تراپی از انجمن هیپنوتیزم ایران
● دارای گواهینامه تخصصی نوروفیدبک
● همکاری با رادیو سلامت
● دوره تخصصی سکس تراپی
● انجام مطالعات مختلف و نوشتن مقالات متعدد در زمینه روانپزشکی
● برگزاری کارگاه های مختلف خانواده درمانی، زوج درمانی، فرزندپروری و مشاوره پیش از ازدواج و …
● عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

ادامه مطلب
رفتار خوب پرسنل
زمان بندی دقیق
محیط زیبا