نوشته‌ها

عوارض ورزش های سنگین

عوارض ورزش های سنگین

عوارض ورزش های سنگین: در دنیای امروز ،که تمام امور اکثرا به وسیله ی کامپیوتر ها صورت می گیرد باعث می شود که انسان ها کار های خود را بیشتر به شکل نشسته و با کمترین تحرک انجام دهند. که این خود باعث می شود ، همان طور که در تمام آمار ها از سازمان ب…