طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي

دکتر خوب آرشیو صفحه اصلی > دکتر خوب

ددکتر رضا کریمی: برای من که ۱۷ سال از طبابتم می‌گذرد سخت است در مورد موضوع پزشک بسیار مهم اخلاقی پزشکی بنویسم.اخلاق بسیار مهم است برای همینه ک میگوییم پزشک خوب،پزشک با اخلاقبرای من که ۱۷ سال از طبابتم می‌گذرد سخت است در مورد موضوع بسیار مهم اخلاقی پزشکی بنویسم؛ زیرا باور دارم اظهار نظر در […]