طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي

رفتار مناسب با کودک آرشیو صفحه اصلی > رفتار مناسب با کودک

برخورد مناسب با رفتار کودک : ببرخی از رفتارها از سوی هرکسی قابل چشم‌پوشی و اغماض است. کودکان به ویژه در روند رشد اشتباهات رفتاری فراوانی دارند که اغلب طبیعی و ناشی از تجربه کم، نادانی و ندانستن است. با این حال اگر در مقابل برخی از رفتارهای نادرست قرار نگیرید و آنها را اصلاح […]