نوشته‌ها

تاثیر فعالیت های ورزشی بر سلامت

,
تاثیر فعالیت های ورزشی بر سلامت انسان  ورزش کردن می تواند باعث رشد عضلات،بهبود خون رسانی در بدن شده و همچنین با افزایش تولید یک سری از مواد و هورمون های شیمیایی مانند سروتونین،اکسیتوسین،دوپامین، اپی نفرین و نوراپی نفرین می تواند فعالیت های به…