طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي

سیزدهمین، کنگره بین المللی، صرع آرشیو صفحه اصلی > سیزدهمین، کنگره بین المللی، صرع

همه ساله به همت انجمن صرع ایران و با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور کنگره سالیانه صرع برگزار می شود. تاکنون سعی شده است تا با کمک اساتید و نخبگان کشورهای خارجی هر ساله کنگره پربار تر برگزار شود و آخرین دستاوردهای تشخیصی الکتروفیزیولوژیک ، تصویر برداری و همینطور ژنتیک در این کنگره مورد […]