طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي

نشانه مصرف بیش از اندازه دارو آرشیو صفحه اصلی > نشانه مصرف بیش از اندازه دارو

ااز آنجایی که مصرف دارو ، حتی انواع ویتامین ها و مکمل ها نیز دارای اثرات جانبی هستند، جوامع پزشکی مردم را از مصرف بیش از اندازه داروها بر حذر داشته و در این مورد هشداری هایی را نیز می دهند. درست است که با افزایش سن، میزان مصرف داروها با افزایش روبرو خواهد بود […]