طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي

پزشک با اخلاق آرشیو صفحه اصلی > پزشک با اخلاق

ددکتر رضا کریمی: برای من که ۱۷ سال از طبابتم می‌گذرد سخت است در مورد موضوع پزشک بسیار مهم اخلاقی پزشکی بنویسم.اخلاق بسیار مهم است برای همینه ک میگوییم پزشک خوب،پزشک با اخلاقبرای من که ۱۷ سال از طبابتم می‌گذرد سخت است در مورد موضوع بسیار مهم اخلاقی پزشکی بنویسم؛ زیرا باور دارم اظهار نظر در […]