طراحي وب سايتبهينه سازي وب سايتطراحي سايتسعيد کلوندي

پزشک بی مسئولیت آرشیو صفحه اصلی > پزشک بی مسئولیت

پزشک بی مسئولیت ددر فیلم های قدیمی خیلی راحت می شد دکترهای بد و بی مسوولیت را تشخیص داد. آنها همیشه ژولیده هستند، مطب فرسوده و قدیمی دارند و یواشکی کارهای خطا انجام می دهند. اما در واقعیت به این راحتی ها نمی توان پزشک بد را تشخیص داد.البته این روزها با لطف پیشرفت علم، […]